W ramach akcji charytatywnych organizujemy Nakrętkomanie. Jest projekt cykliczny i stały. Co kwartał, czyli co 3 miesiące zbieramy nakrętki dla pozyskania funduszy dla wybranego dziecka.